• Đăng nhập WiFi

  • CFi sử dụng hạ tầng phần cứng đến từ hãng Ubiquiti (Mỹ) cho phép các thiết bị hoạt động cùng lúc trên nhiều đường truyền Internet như LAN, điện toán đám mây hoặc wap. Giúp thiết bị sử dụng wifi đạt thời gian phát sóng tối đa và hiệu năng tốt nhất
  • Tùy chọn kịch bản

  • CFi với hệ thống mạnh mẽ, vận hành ổn định, linh hoạt xử lý và thống nhất tại mạng nội bộ (LAN), quốc tế (Cloud) đảm bảo hoạt động của người dùng xuyên suốt với tốc độ nhanh và ổn định
  • Truy cập WiFi

  • Hệ sinh thái dành cho truyền thông đa dạng, phong phú qua đó biên CFi thành công cụ marketing hiệu quả với nhiều lựa chọn như: banner, Facebook, video, thăm dò ý kiến khách hàng, thu thập thông tin người dùng,…