Hãy trải nghiệm các tính năng mà hệ thống CFi mang lại bằng việc bấm vào link demo ở bên dưới.
DEMO frontend cho bạn một cái nhìn trực quan về cách thức mà hệ thống Wifi sẽ được hiện thị trên thiết bị người dùng, đa dạng về hình thức (Facebook, Google, Video, OTP, Survey Voucher...), tối ưu về mặt giao diện. DEMO backend thông qua tài khoản được cung cấp ở bên dưới.

Lưu ý: Đây là hệ thống demo vì thê có một số tính năng bị giới hạn. Dữ liệu demo sẽ bị xóa sau một khoảng thời gian, theo đó các dữ liệu mà bạn tạo ra cũng có thể bị thay đổi bởi một người dùng demo khác trong cùng thời điểm.